รับสร้างโรงงานแบบแยกส่วนด้วยกระบวนการสีเขียว

ความต้องการอาคารที่ยั่งยืนไม่เคยมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของการก่อสร้างด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม พลังงานมีความต้องการสูงและมีอุปทานไม่เพียงพอทำให้ต้นทุนสูงมากอาคารแบบแยกส่วนเป็นวิธีการรับสร้างโรงงานที่พิสูจน์แล้วซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับวิธีการแบบดั้งเดิม ประสิทธิภาพการใช้พลังงานจะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับความยั่งยืนโดยรวมประการแรกเหตุผลที่กระบวนการนี้ประหยัดพลังงานมากขึ้นคือเพราะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์

ของอาคารถูกสร้างขึ้นการรับสร้างโรงงานรวมถึงพื้น, ติดตั้ง, เครื่องใช้ไฟฟ้าและเสร็จสิ้น พวกเขาถูกสร้างขึ้นในบล็อกโมดูลและจากนั้นเคลื่อนย้ายไปยังเว็บไซต์เกือบเสร็จแล้ว ซึ่งหมายความว่ามีงานที่ต้องทำในสถานที่น้อยที่สุดดังนั้นทรัพยากรวัสดุและช่างฝีมือที่มีฝีมือล้วนอยู่ในที่เดียวในขณะที่การก่อสร้างกำลังดำเนินการซึ่งช่วยให้กระบวนการเป็นสีเขียว

วัสดุเหลือใช้ลดลงเมื่อสร้างอาคารทั่วไปขยะจำนวนมากจะหายไป

วัสดุเหลือใช้ลดลงเมื่อสร้างอาคารทั่วไปขยะจำนวนมากจะหายไป ในความเป็นจริงที่น่าประหลาดใจแปดพันปอนด์ถูกโยนลงไปในหลุมฝังกลบโดยใช้วิธีนี้สำหรับบ้านสองพันตารางฟุต แม้ว่าความต้องการรับสร้างโรงงานในการรีไซเคิลจะเพิ่มขึ้นอย่างมากสำหรับวิธีการก่อสร้างแบบดั้งเดิมเมื่อรับสร้างโรงงานอาคารแบบแยกส่วนในโรงงานวัสดุที่เหลือ

รับสร้างโรงงานจากโครงการจะถูกนำไปใช้และใช้ในโครงการต่าง ๆ ในโรงงานส่งผลให้ปริมาณของวัสดุลดลงเวลาในการก่อสร้างลดลงเวลาที่ลดลงหมายถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ลดลงเหตุผลที่ว่าทำไมเวลาในการก่อสร้างจึงสั้นลงมากสำหรับการก่อสร้างแบบแยกส่วนเนื่องจากการก่อกวนป่าเถื่อนการโจรกรรมหรือความล่าช้าในสภาพอากาศเกือบจะไม่มีอยู่จริงภายในโรงงานซึ่งหมายความว่ากระบวนการนี้มีแนวโน้มที่จะล่าช้าน้อยกว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้นหลังจากเสร็จสิ้น

หากอาคารได้รับการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ

หากอาคารได้รับการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพสามารถปรับปรุงความยั่งยืนของอาคารได้ การก่อสร้างแบบแยกส่วนมีการเข้าถึงโรงงานซึ่งจะมีการปิดผนึกที่เหมาะสมดังนั้นจึงช่วยลดการแทรกซึมของอากาศและป้องกันการสูญเสียความร้อนเมื่ออาคารเสร็จสมบูรณ์ ในทางกลับกันวิธีการรับก่อสร้างโรงงานดั้งเดิมนั้นจำกัดอยู่ที่เต้าเสียบไฟฟ้าท่อส่วนควบและแหล่งการแทรกซึมของอากาศอื่น ๆน่าเสียดายที่หลายคนมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างแบบแยก

ส่วนซึ่งมักจะทำให้พวกเขาเลิกลงทุนในที่เดียว รับสร้างโรงงานนี่เป็นเรื่องยากที่จะเชื่อเมื่อคุณพิจารณาประสิทธิภาพโดยรวมของพวกเขาและจำนวนกระบวนการที่ลดการสูญเสียและเพิ่มความยั่งยืน นอกจากนี้บ้านโมดูลาร์ยังไม่ได้รับการยกเว้นจากรหัสเดียวกับที่อาคารที่สร้างขึ้นในเว็บไซต์ต้องปฏิบัติตาม แต่โมดูลาร์มักจะไปเหนือกว่ามาตรฐานอาคาร