ศึกษาเล่าเรียนโครงร่างของพีแอลซีปัจจุบันนี้

พีแอลซี เป็นเครื่องมือสมองกลสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม มี หน่วยวัดผลกลาง หน่วยความทรงจำ หน่วยรองรับประกาศ หน่วยส่งประกาศ และหน่วยป้อนโปรแกรม มีขนาดเล็กองค์ประกอบทั้งหมดของ โดยจะผสานเป็นเครื่องเดีtct 2ยว แต่หากว่าเป็นขนาดใหญ่อาจจะแยกออกเป็นองค์ประกอบย่อยๆ ได้

หน่วยความจำของ พีแอลซี ประกอบด้วย หน่วยความทรงจำชนิด RAM และ ROM หน่วยความจำชนิด RAM ปฏิบัติหน้าที่เก็บโปรแกรมของผู้ใช้และข่าวคราวสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ พีแอลซี ส่วน ROM ปฏิบัติหน้าที่เก็บโปรแกรมสำหรับใช้ในการดำเนินการของพีแอลซี  ตามโปรแกรมของ ผู้บริโภค ROM ย่อความมาจาก         Read Only Memory สามารถโปรแกรมได้แต่ลบไม่ได้ ถ้าหมดสภาพแล้วปรับปรุงไม่ได้

  1. RAM  หน่วยความทรงจำประเภทนี้จะมีแบตเตอรี่เล็กๆ ต่อไว้ เพื่อที่จะใช้เลี้ยงข่าวเมื่อเกิดไฟดับ การอ่านและจดรายการลงใน RAM ทำได้ง่ายมาก จึงเหมาะสำหรับการใช้งานในเวลาลองเครื่องที่มีการแปรเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงรายการซ้ำไปซ้ำมา
  2. EPROM  หน่วยความจำชนิด EPROM นี้จะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์วิเศษในการจดโปรแกรม การลบโปรแกรมทำได้โดยใช้แสงอัลตราไวโอเลตหรืออาบแดดร้อนๆ นานๆ มีจุดเด่นตรงที่โปรแกรมจะไม่หายไปแม้ไฟดับ จึงเหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่จำเป็นต้องแปรเปลี่ยนรายการ
  3. EEPROM หน่วยความจำชนิดนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือพิเศษในการจดและลบรายการ โดยใช้แนวทางทางกระแสไฟฟ้ายังกะ RAM นอกจากก็ไม่จำต้องมีแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าเมื่อไฟดับ ราคาจะมีราคากว่า แต่จะรวมคุณลักษณะที่ดีของทั้ง RAM พร้อมกับ EPROM เอาไว้ร่วมกัน